top of page
ius et civis.png
SERVICES

Inicjatywy

OUR WORK

Ludzie Fundacji

ABOUT US

O Fundacji

W ramach swojej działalności skupia się między innymi na: podejmowaniu działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, prowadzeniu działań w ramach edukacji pozaformalnej, działaniach na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Fundacja powstała w celu zaspokajania potrzeby organizowania wysokiej jakości przedsięwzięć ukierunkowanych na działalność proobywatelską i propatriotyczną, mających zasięg zarówno regionalny, jak i lokalny.

CONTACT
bottom of page