top of page
Akademia Patriotyzmu Gospodarczego.png

Projekt "Akademia Patriotyzmu Gospodarczego" jest inicjatywą skoncentrowaną na zwiększeniu wiedzy i świadomości około 1300 osób na tematy związane z przedsiębiorczością, ekonomią i prawem. Jego cel jest wyraźny i konkretny: doprowadzenie do wzrostu kompetencji i zrozumienia wśród uczestników w obszarach kluczowych dla funkcjonowania we współczesnym świecie.

Realizacja projektu opiera się na różnorodnych działaniach, takich jak warsztaty w szkołach, konkurs na biznesplan, emisja webinarów, konkurs z rozwiązywania kazusów oraz udostępnienie infografik. Te aktywności zostały starannie zaplanowane i dostosowane do potrzeb grupy docelowej, co zapewnia efektywne przekazywanie wiedzy oraz angażowanie uczestników.

Projekt jest istotny ze względu na odpowiedź na istniejący problem braku wystarczającej edukacji w obszarach kluczowych dla funkcjonowania we współczesnym, zglobalizowanym społeczeństwie. Poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji w dziedzinach przedsiębiorczości, ekonomii i prawa, projekt "Akademia Patriotyzmu Gospodarczego" stawia sobie za cel wyposażenie uczestników w narzędzia niezbędne do skutecznego działania w dynamicznym otoczeniu biznesowym i społecznym.

O Projekcie

jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash_edite

Warsztaty

jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash_edite

Organizujemy serie warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash_edited

Konkurs na najlepszy biznesplan

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash_edited

Przeprowadzenie konkursu na najlepszy biznesplan wśród uczniów szkół ponadpodstawowych 

wes-hicks-4-EeTnaC1S4-unsplash_edited.jp

Webinary

wes-hicks-4-EeTnaC1S4-unsplash_edited_ed

Webinary z zaproszonymi gośćmi na tematy związane z gospodarką i rynkiem pracy

kelly-sikkema-v9FQR4tbIq8-unsplash_edite

Konkurs z rozwiązywania kazusów

kelly-sikkema-v9FQR4tbIq8-unsplash_edite

Konkurs dla studentów z rozwiązywania kazusów dotyczących publicznego prawa gospodarczego

Co robimy?

bottom of page