top of page

“EkoEnergia Śląsk” była projektem skierowanym dla młodzieży ze śląskich szkół, a jej celem rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej transformacji energetycznej, a zwłaszcza szans i zagrożeń z nimi związanych.

 

W trakcie projektu zrealizowaliśmy cykle warsztatów dla uczniów szkół średnich w Metropolii Śląsko- Zagłębiowskiej. Przeprowadziliśmy otwarte, interaktywne Q&A na socialmediach organizacji wspierającej. Zorganizowaliśmy kampanię edukacyjną  a także
przygotowaliśmy, zaprojektowaliśmy i roznieśliśmy ulotki edukacyjne po kluczowych lokalizacjach dla młodzieży i młodych dorosłych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze zrealizowanego projektu! 

EkoEnergia LOGO white.png

Materiały edukacyjne (do pobrania):

konspekt

prezentacja multimedialna

ulotka

Q&A EkoEnergia:

Ius EkoEnergia.png
bottom of page