top of page

O Projekcie

Projekt Katowiczan Portret Wielokrotny to projekt promocyjno-kulturalny, ukazujący historyczną i współczesną
społeczność katowiczan, mający na celu podtrzymywanie pamięci lokalnych i narodowych tradycji, osadzonych w
kontekście miasta Katowice, a także rozwój lokalnej świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Promocja katowickiej kultury w ramach projektu przebiegać będzie dwutorowo - po pierwsze za pomocą social mediów (za pomocą stworzonej do tego celu strony na portalu Facebook, za pomocą której będziemy udostępniać zebrane materiały) oraz w formie stacjonarnej (za pomocą przygotowanych plakatów i plansz, które zamierzamy kolportować w ramach obecnych w mieście instytucji promocji, kultury oraz edukacji). W ramach projektu planujemy również nawiązać współpracę z katowickimi szkołami średnimi, klubami seniora oraz NGOsami i pasjonatami lokalnej kultury, z pomocą których będziemy poszukiwać materiałów.

Dziękujemy za udział w badaniach ankietowych.

logo.png

Cele Projektu

Uświadomienie potencjału Katowic

Dociekanie, jak wiele zmieniło się w funkcjonowaniu katowickiego społeczeństwa,

Uświadomienie, w jaki sposób zachowania i decyzje mieszkańców młodych Katowic wpływają na nasze
dzisiejsze postępowanie i życie w jego ramach.

Album rodzinny Phoro
BELKI (1).png
bottom of page