top of page
foto.jpg

Konferencja młodzieżowa | Katowice

Konferencja odbyła się 22 stycznia w Pałacu Młodzieży w Katowicach na ul. Mikołowska 26.

Konferencja była poświęcona polityce klimatycznej oraz transformacji energetycznej w kontekście analitycznym. Działaniem podsumowującym cykl naszych wydarzeń oraz mobilności jest konferencja podsumowująca całość projektu, której celem jest zaprezentowanie, przekazanie i przedyskutowanie finalnych rekomendacji wraz z prezentacją pozostałych rezultatów projektu. Konferencja odbyła się w dobrze skomunikowanym centrum Katowic. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali lokalni politycy i decydenci.

Zobacz, jak było!

Harmonogram wydarzenia wyglądał następująco:

 

PONIEDZIAŁEK / 22.01.2024 r.

 

10:20 - 10:30 - Przyjazd i rejestracja uczestników

10:30 - 11:00 - Oficjalne rozpoczęcie konferencji. Przywitanie uczestników i zaproszonych gości

11:00 - 12:45 - Dyskusja z Zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska Metropolii GZM Panem Damianem Kołakowskim, prezentacja propozycji rekomendacji, sesja Q&A

12:45 - 13:00 - Przerwa kawowa

13:00 - 14:30 - Dyskusja z przedstawicielami organizacji ekologicznych i ekspertem, prezentacja propozycji rekomendacji, sesja Q&A

BELKI.png
SAE logo black.png
bottom of page