top of page
MAL - MŁODZIEŻOWA AKADEMIA LIDERÓW.png

Akademia Liderów Ius et Civis to projekt skierowany do młodych ludzi, już działających lub pragnących rozpocząć swoją działalność w organizacjach młodzieżowych, W ramach niniejszego projektu uczestnicy wezmą udział w zjazdach o tematyce prawniczej, a także związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych (spotkania z ekspertami, tworzenie planów oraz poznawanie możliwości dla organizacji, wymiana dobrych praktyk), seminariach, wizytach studyjnych, a także w programie wolontariackim połączonym z mentoringiem; co w konsekwencji będzie prowadziło do wzmocnienia ich kompetencji jako przyszłych liderów organizacji młodzieżowych.

Potrzebę organizacji naszego projektu stanowią wnioski, które zostały sformułowane na podstawie konsultacji konsultacje z osobami w wieku studenckim (około 18-30 lat), w ramach których pytaliśmy ich o czynniki hamujące podejmowanie przez nich inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Wynikało z nich, że młodzi ludzie czują chęć podejmowania inicjatyw, jednak ze względu na nieznajomość przepisów prawa oraz brak odpowiednich umiejętności, zniechęcają się do ich kontynuowania oraz efektywnej realizacji.

 

Wspierając się możliwością wolontariatu i uzyskania mentoringu, Młodzieżowa Akademia Liderów Ius et Civis umożliwia indywidualny rozwój, dopasowany do własnych potrzeb.

FM_zestawienie_1_KOLOR.jpg
bottom of page