top of page

Poprzez nasz projekt chcemy przypomnieć o bogatej i multikulturowej przeszłości Śląska - regionu pogranicza, który był miejscem spotkań na przełomie XIX i XX wieku 3 grup narodowościowych/etnicznych. Nasze działania mają na celu promować tolerancję i zwracać uwagę na negatywne skutki postaw szowinistycznych czy ksenofobicznych. Chcemy przeprowadzić cykl warsztatów dotyczących historii stosunków polsko-niemiecko-żydowskich. Zakres problemów opisywanych przez nas obejmować będzie czas najintensywniejszego przemysłowego rozwoju tych terenów czyli lata od 1850 roku, Symboliczną datą, którą będzie kończyła omawianą tematykę na zajęciach będzie data 1967, kiedy to doszło do wypędzeń żydów i prześladowań związanych z polityką PRL-u.

O Projekcie

Główne działania w ramach projektu

Alexander Fiszer o Henryku Sławiku
00:00 / 15:39
Nadanie praw miejskich Katowicom
00:00 / 03:12
Żydzi w Katowicach
00:00 / 03:09
Ewangelicy na terenie Katowic
00:00 / 03:24
Ruchy propolskie na Śląsku
00:00 / 03:52

Podcasty

Wystawa

BELKI (1).png
bottom of page