top of page
Fotele kinowe

Teatr Obywatelski to projekt sfinansowany w ramach programu Erasmus+, którego tematem przewodnim była aktywność społeczna i obywatelska młodych ludzi widziana z perspektywy różnych krajów oraz sztuka teatralna i ekspresja sceniczna. Projekt tworzony był we współpracy z partnerami z Czech, Estonii, Gruzji, Maroko oraz Ukrainy. W ramach projektu zrealizowano, poprzedzone wizytą przygotowawczą, 10-dniowe spotkanie, w czasie którego uczestnicy wzięli udział w licznych warsztatach z zakresu teatru, przygotowując się do wystawienia spektaklu, który był zwieńczeniem naszego projektu. Do zbadania sytuacji młodych ludzi w każdym z krajów partnerskich, została wykorzystana micro-diagnoza, skupiająca się na aktywności obywatelskiej tej grupy wiekowej w różnych krajach. Ujawnione w niej problemy, stały się podstawą spektaklu, zaprezentowanego w Dzięgielowie, Cieszynie i Katowicach.

O Projekcie

Spektakl:

Ius Obrotni.png
Teatr obywatelski logo.png
bottom of page