top of page
foto.jpg
  • youtube
  • Facebook
  • Instagram

Ostatnim z działań projektowych są dwie konferencje młodzieżowe z udziałem lokalnych decydentów, które odbędą się w Bytomiu i w Katowicach. Konferencje posłużą promowaniu dialogu usystematyzowanego, a także formułowaniu i implementowaniu naszych rekomendacji i promocji pozostałych produktów i rezultatów projektu. Więcej informacji wkrótce. 

BELKI.png
SAE logo black.png
bottom of page